بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
HSLS چه فرقی با هم دارند لطفا چند نمونه نام ببرید لاینر قالبهای کارخانجات کاشی و سرامیک از کدام نوع میباشد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
تاریخ ثبت :  1393/11/08 اطلاعات تماس : 09133599767