بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
HS و LS شامل جه فلزاتی هستند؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ

 

LS - Low Alloy Steelشامل فولادهای کربنی نظیر Ck, VCN,ST…….می باشد.بلوک استاندارد دستگاه نیز از نوع LS است.

 

HS - High Alloy Steelشامل فولادهای آلیاژی، نظیر فولادهای ایزار،……… SPK ، Toolox،STAINLESS می باشد.

تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس : 09381213818