بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
تبدیل واحدهای سختی سنجی به چه صورتی در این دستگاه انجام میگیرد، برای چه فلزاتی موجود است؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ

به کمک جداولی که از مراجع استاندارد جهانی استخراج شده و در حافظه دستگاه قرار دارد به شکل اتوماتیک تبدیل واحدHLD(LEEB) p  به سایر واحدها انجام میگیرد. برای فولادها و فولادهای ریخته گری(LS) جداول تبدیل واحدهای HRC, HRB, HV, HB در نظر گرفته شده است. برای فولادهای ابزار سردکار(HS) تبدیل به واحدهای HV , HRC در نظر گرفته شده است. همچنین برای فلزات آلومینیوم، چدن، مس و برنج تبدیل به واحد برینل (HB) در نظر گرفته شده است.

در عین حال ،کاربر می تواند هر جدول تبدیل را به صورت جداگانه برای خود کالیبره نماید.

تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس : 09381213818