بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
بعد از چه مدت پرتابه دستگاه (معادل ایندنتور در روشهای استاتیک) نیاز به تعویض دارد و آیا لازم است یدکی آنرا داشته باشیم ؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ

از آنجایی که در روش LEEB به پرتابه نیرویی شدید  وارد نمی شود(مانند آنچه که به ایندنتورها در روشهایاستاتیک وارد می شود) عمری بسیار طولانی دارند و احتیاج به تعویض پیدا نمی کنند. تغییراتدر شکل و فرم پرتابه بسیار دیر هنگام رخ داده و جزئی می باشد تا جاییکه تنها با کالیبراسیوندستگاه می توان آن را جبران کرد.

تاریخ ثبت :  1397/02/08 اطلاعات تماس :