بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
روش کالیبراسیون سختی سنج d1 را توضیح دهید
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
تاریخ ثبت :  1399/02/17 اطلاعات تماس : 09192952989