بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
سلام روش کالیبره کردن دستگاه چجوریه. ؟ دفترچش رو ندارم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
تاریخ ثبت :  1400/03/05 اطلاعات تماس : 09132854492