بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
چرا پیغام None پس از سختی سنجی نمایش داده می شود؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
به دو علت این پیغام ظاهر می شود
1 . اگر عدی به دست آمده در سختی سنجی خارج از میزان تعریف شده باشد، این پیغام داده می شود. برای نوع فلزات به غیر از LS وHS این محدودیت بیشتر است. جدول کمیت ها و فلزات در دفترچه راهنما محدوده اندازه گیری را نشان می دهد و موارد خارج از آن شامل پیغام None  می باشد.

بطور مثال برای چدن سخت کاری شده تا میزان 60HRC باید نوع فلز را LS انتخاب کنید و اگر نوع فلز GG انتخاب شود بعد از تست پیغام None ظاهر خواهد شد.

2. نفوذ آلودگیهایی نظیر براده و روغن به داخل پرتابگر نیز باعث اختلال در سختی سنجی و ظاهر شدن پیغام None می شود. باید درپوش فلزی پرتابگر را باز کنید و توسط برس تمیز کننده و به کمک اسپری تمیز کننده خشک(کنتاکت شور) یا بنزین یا...داخل لوله پرتابگر را تمیز کنید. برای شستشوی بهتر می توانید بعد از باز کردن درپوش فلزی با فشردن دکمه تست، پرتابه را خارج کنید و شستشو را انجام دهید.(توجه کنید که باید بلافاصله بعد از فشردن دکمه تست پرتابه را با دست و یا یک جسم نرم مهار کنید تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود)


تاریخ ثبت :  1393/06/19 اطلاعات تماس :