سختی سنج فلزات
گیت های کنترل تردد


راهرو کنترل تردد سریع شاب

SH-340
راهرو کنترل تردد یک سامانه کامل جهت ثبت و کنترل ورود و خروج افراد سازمان و جلوگیری از تردد مراجعین غیر مجاز می باشد.استفاده از این سامانه در مراکز پر رفت و آمد و یا امنیتی موجب کاهش بکارگیری نیروی انسانی ، ساماندهی و کنترل تردد می شود.===============================================================================================================================================

برای مشاهده تصاویر این محصول، به گالری تصاویر سایت مراجعه نمایید.