بازگشت به صفحه سوالات  

 

       متن سوال :  
تبدیل آحاد سختی (فولاد و فولاد ریختگی) مرجع استانداردهای ASTM و DIN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
جدول تبدیل آحاد سختی (فولاد و فولاد ریختگی)- مرجع استانداردهای ASTM و DIN

تاریخ ثبت :  1397/02/11 اطلاعات تماس :